Roeach

Trefpunt voor Cultuur, Kerk en Samenleving

Meditatieve Stiltewandeling Eilandspolder

Meditatieve Stiltewandeling Noordeindermeer dinsdag 1 september 2015 vanaf Zerkenvloer in Graft.

Op dinsdagavond 1 september a.s. organiseert Roeach om 19.30 uur een meditatieve Stiltewandeling. Na een korte introductie op de Zerkenvloer in Graft (naast het Raadhuisje) gaat de wandeling langs de Noordeindermeer in westelijke richting naar de Zandplaat (uitloop van De Lei) en lopen we door de polder weer terug.
We lopen in stilte.  Wat is er mooier dan stil te kunnen zijn? Te kunnen luisteren naar de stilte. Stil zijn geeft ruimte. Onderweg doen we een verdiepingsopdracht en luisteren we naar een gedicht. Als we rond 21.30 uur weer terugkomen op de Zerkenvloer in Graft drinken we iets met elkaar en is er gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen.
Bij meditatief wandelen is de aandacht met alle zintuigen open naar dat wat zich van buitenaf aan de wandelaar aandient. In het gewaar worden van de omgeving zoeken we verbinding met wat we zien, voelen, ruiken en horen. 

InterviewInterview

InterviewFilm

activiteitActiviteit