Roeach

Trefpunt voor Cultuur, Kerk en Samenleving

Roeach - Zomergasten met Ria Oosterop- Van Leussen

Roeach, trefpunt voor cultuur, kerk ensamenlevingbegint het seizoen 2014 / 2015  met een bijzonder interview.

Op 7 oktobera.s.is onze burgemeester RiaOosterop-Van Leussenonze gast. Zoals bekend zal de fusie van Graft-De Rijp met Alkmaar het einde betekenen van haarperiodeals burgemeesterin onze gemeente. 

Roeachbiedt op deze avond de gelegenheid om haar persoonlijker te leren kennen.

Het gaatin dit interview nietover politiek en het functioneren van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijpmaar overonze burgemeester als persoon. Haardrijfveren en inspiratiebronnen, haar ontwikkeling en hoe zij haar periode als burgemeestervan Graft-De Rijp heeft beleefd.

  

Ook dezeRoeach-avond zal in de vorm gegoten worden van het bekende “Zomergasten” met beeldfragmentenenmuziek die belangrijk zijn geweest voor haar persoonlijke ontwikkeling en haar carrière.

 

Grote Kerk in De Rijp.7 oktober20.00uur, toegang gratis, iedereen van harte welkom.

InterviewInterview

InterviewFilm

activiteitActiviteit