Roeach

Trefpunt voor Cultuur, Kerk en Samenleving

Ga mee naar buiten allemaal...

Roeach, trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving organiseert op dinsdag 10 juni een bezoek aan de Buitenwerkplaats in de Starnmeerpolder, een plek waar mensen letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om ideeën op te doen en uit te werken. Dit uit zich o.a. in de mogelijkheid om daar een werkplek te gebruiken of een retraite te houden. U krijgt deze avond een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over alle (creatieve) activiteiten die in de Buitenwerkplaats plaats vinden. We gaan in gesprek met Dagobert Bergmans en Maud Aarts, beide architect en eigenaar, over hun filosofie om een dergelijke plek te starten en hun groeiende band

met de plek en het landschap. Eveneens bezichtigen we de boerderij en het omliggende terrein. Het tweede gedeelte van de avond gaan we een activiteit doen. We hopen op een mooie juni-avond! Wilt u graag komen, maar u hebt geen vervoer? Neem dan kontakt op. Na aanmelding kunt u rond 19.25 uur vanaf de Grote Kerk in de Rijp meerijden. Ook kunt u met eigen vervoer naar de Buitenwerkplaats gaan. Het adres is Starnmeerdijk 6, 1488 AG Starnmeer. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. Denk eraan dat het fietspontje bij Spijkerboor helaas tot 18.30 uur vaart. Vrij entree en iedereen is van harte welkom!

Roeach, trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving en de Groene Zwaan organiseren op vrijdag 21 november om 20.00 uur gezamenlijk een filmavond. Deze keer zal de film Winter Nomads van Manuel von Stürler in de Groene Zwaan gedraaid worden. De toegang is gratis.

Vier maanden lang trekken herders Carole (28) en Pascal (54) met drie ezels, vier honden en zo’n achthonderd schapen door het winters grensgebied van Zwitserland en Frankrijk, op zoek naar voedzame graslanden. Tijdens hun zeshonderd kilometer durende reis trekken ze door onherbergzame regio's, sneeuwstormen en langs rafelranden van stedelijke gebieden. Deze opmerkelijke road movie toont hoe landelijke gebieden worden opgesnoept door de moderne wereld en welke consequenties dat heeft.  

Terwijl Carole nieuw is in het herderschap, is Pascal de ervaren reiziger. Deze sterke persoonlijkheid is één met zijn dieren, maar leidt Carole aanvankelijk met straffe hand. Totdat hij langzaam leert op haar te vertrouwen. Manuel von Stürler volgt het duo vier maanden op de voet, zonder interviews of ingrijpen van zijn kant. Langzaam maar zeker leren we alle facetten van het eeuwenoude herderschap kennen, dat verrassend veel improvisatie en pure aandacht vergt. Tussen sneeuwstormen, ijsregens en een incidenteel diner bij mensen thuis, vinden de moedige herders tijd voor introspectie en discussies over de wereld om hen heen. Een bijzondere en melancholieke reis terug naar onze wortels, vol oogstrelende beelden van een steeds minder weids landschap.

 

Roeach, trefpunt voor cultuur, kerk ensamenlevingbegint het seizoen 2014 / 2015  met een bijzonder interview.

Op 7 oktobera.s.is onze burgemeester RiaOosterop-Van Leussenonze gast. Zoals bekend zal de fusie van Graft-De Rijp met Alkmaar het einde betekenen van haarperiodeals burgemeesterin onze gemeente. 

Roeachbiedt op deze avond de gelegenheid om haar persoonlijker te leren kennen.

Het gaatin dit interview nietover politiek en het functioneren van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijpmaar overonze burgemeester als persoon. Haardrijfveren en inspiratiebronnen, haar ontwikkeling en hoe zij haar periode als burgemeestervan Graft-De Rijp heeft beleefd.

  

Ook dezeRoeach-avond zal in de vorm gegoten worden van het bekende “Zomergasten” met beeldfragmentenenmuziek die belangrijk zijn geweest voor haar persoonlijke ontwikkeling en haar carrière.

 

Grote Kerk in De Rijp.7 oktober20.00uur, toegang gratis, iedereen van harte welkom.

InterviewInterview

InterviewFilm

activiteitActiviteit