Roeach

Trefpunt voor Cultuur, Kerk en Samenleving

(Meditatieve) Zangavond Roeach in Grote Kerk De Rijp: Zingen voor iedereen!

Op donderdag 28-4 a.s. organiseert Roeach, Trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving een zangavond o.l.v. Jan-Hendrik Veenkamp. Een avond met (meditatieve)liederen voor iedereen die ernaar verlangt te zingen zonder veel instructies en “oefenen” . Zingen zoals het in bijna alle culturen van oorsprong bekend is. Iedereen is welkom, zowel geoefende als ongeoefende stemmen. Jan-Hendrik Veenkamp beschikt over een groot repertoire aan liederen uit alle windstreken, bij voorbeeld liederen uit Taizé of Iona. De liederen kunnen vlot meegezongen worden. Ze zijn meditatief van aard en brengen zo stilte en rust met zich mee, die als de zang is uitgeklonken heel intens en weldadig kan aanvoelen. De begeleiding vindt plaats op de piano.
Jan-Hendrik Veenkamp begeleidt al jarenlang wekelijks zangavonden op deze wijze in Haarlem en Amsterdam en komt ook regelmatig op verzoek op locatie. Het zingen is een belangrijke activiteit van zijn praktijk voor stembevrijding “De Notenboom”.

Meer informatie vindt u op zijn website: www.kooramor.nl

De zangavond vindt plaats in de Grote Kerk De Rijp, aanvang: 20.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. Toegang gratis, bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven. Info: www.roeach-graftderijp.nl

InterviewInterview

InterviewFilm

activiteitActiviteit