Roeach

Trefpunt voor Cultuur, Kerk en Samenleving

In januari 2010 is een enthousiaste werkgroep gestart met de bedoeling voor de bewoners van Graft-De Rijp en omliggende dorpen activiteiten te organiseren die te maken hebben met cultuur, zingeving en samenleving. De werkgroep, bestaande uit mensen met en zonder kerkelijke binding, is een initiatief van de Protestantse kerk, niet specifiek kerkgericht, maar gericht op alle ‘zoekers naar zingeving.’ Het woord Roeach komt uit het Hebreeuws en heeft o.a. te maken met wind, bewegen, en met taal die verbindt, vernieuwt, en inspireert.

Roeach wil mensen uit Graft-De Rijp, met een interessant verhaal, een podium bieden in de Grote kerk van de Rijp. Het gaat daarbij niet alleen om de feiten maar vooral ook om de visie daarachter. Waarom lopen mensen naar Santiago de Compostella, waarom ambieer je een functie in de politiek, wat doet het met je wanneer je als jonge soldaat naar Afghanistan wordt uitgezonden, hoe bouw je als vluchteling een nieuw bestaan op in Nederland. Is hulp aan Polen nog steeds zinvol en wat is je drijfveer om daar veel van je energie en vrije tijd in te steken, hoe komt een Rijper in de selectie voor zeilers bij de paralympics ? Zo zijn er de afgelopen 5 jaar veel boeiende avonden geweest. We ontmoetten er nieuwkomers zoals de nieuwe dominee Niels Gillebaard, en namen afscheid van de laatste burgemeester van Graft-De Rijp, Ria Oosterop-van Leussen. Soms in interview-vorm ondersteund door beeld en geluid, soms een lezing door een of twee mensen met hun geheel eigen verhaal.

Ook organiseert Roeach, in samenwerking met De Groene Zwaan, filmavonden. We zoeken steeds naar films die tot nadenken stemmen. Desgewenst is er mogelijkheid tot napraten. De Groene Zwaan in de Rechtestraat is dan het filmhuis.

Als derde loot aan de stam zijn er de interactieve avonden geweest zoals o.a. de poëzie-en schrijfcursussen en bezoeken aan De Buitenwerkplaats en Breidablick.

Soms loopt het storm, soms zijn we samen met een klein groepje geïnteresseerden. De avonden zijn altijd vrij toegankelijk voor iedereen. Entreegeld moet geen drempel zijn. Aan het einde vragen we alleen een vrijwillige bijdragen voor de onkosten. Soms gaat die bijdrage naar het project waarover de spreker van de avond ons informeerde. Uiteraard zijn ook mensen van buiten Graft-De Rijp zeer welkom.

InterviewInterview

InterviewFilm

activiteitActiviteit