Roeach

Trefpunt voor Cultuur, Kerk en Samenleving

Home

Roeach is een Hebreeuws woord, dat adem betekent, maar ook wind, storm, geest, spirit: een frisse wind die overal doorheen waait. Roeach wil in beweging zetten, in contact brengen, taal scheppen die er toe doet, die vernieuwt en inspireert, die de samenleving poëtischer, vredelievender, rechtvaardiger en liefdevoller maakt.

Roeach richt zich op de bewoners van de dorpen in en om Graft-De Rijp en heeft als trefpunt de Grote Kerk aan de Dam in De Rijp. Hier vinden met een zekere regelmaat activiteiten plaats. Ook worden filmavonden georganiseerd en excursies.

Wat Roeach precies beoogt, - tegemoet komen aan alle ‘zoekers naar zin’-, daar kun je achter komen door deel te nemen aan de bijeenkomsten. We zijn steeds op zoek naar een goede vormgeving en een sterke inhoud. 

Roeach is begin 2010 van start gegaan.

"Anekdote: Na de film kwam er iemand naar me toe met de vraag of ik lid moest zijn van Roeach om naar de film te mogen komen. Beste mensen, dat hoeft niet. Bij alle activiteiten van Roeach is iedereen welkom. Onze activiteiten zijn gratis."

 

InterviewInterview

InterviewFilm

activiteitActiviteit